Välkommen!

Du är med i arbetet för ett tryggt, hållbart och attraktivt Norrbotten - det gröna framtidslandet.
Styrelsen för Miljöpartiet de gröna Norrbotten 2018

Uppdrag              Namn                                       Kontaktuppgift
Ordförande            Annika Eriksson                        annika.eriksson@mp.se    070-3173113
Vice ordförande    Mats Dahlberg                           mats.dahlberg@mp.se      070-3986055
Sekreterare            Malin Svedjeholm                     malin.svedjeholm@mp.se
Kassör                    Anders Bältsjö
Ledamot                Agneta Granström
Ledamot                Martin Östling
Ledamot                Johan Johansson
Ersättare                Johan Hansson
Ersättare                Elias Lundberg Gripenberg