Andra Gröna


Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 26 år. Grön Ungdom är en del av Miljöpartiet. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Alla medlemmar i Grön Ungdom, under 26, blir automatiskt medlemmar i Miljöpartiet. 

Grön Ungdom finns över hela landet, och har en regionavdelning i Norrbotten: Grön Ungdom Norrbotten. De har en facebooksida där du hittar aktuell information.


Här hittar du kontaktuppgifter för kommunavdelningarna i Norrbotten: