Välkommen

Styrelsen MP Norrbotten 2016

Styrelse Miljöpartiet de gröna Norrbotten 2016 

Annika Eriksson, ordförande
Mats Dahlberg, vice ordförande 
Kristina Enholm, kassör 
Malin Svedjeholm, sekreterare 
Agneta Granström, ledamot 
Martin Östling, ledamot 
Joakim Nordstrand, ledamot  
Anders Bältsjö, ersättare
Gösta Eriksson, ersättare
Ann-Louise Hagström, ersättare
Elias Lundberg Gripenberg, ersättare

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till ett grönare Norrbotten med oss!