Välkommen

Delar av styrelsen 2017
Bakre raden: Gösta Eriksson, Mats Dahlberg, Johan Johansson
Främre raden: Josefin Lassinantti, Annika Eriksson, Agneta Granström, Catrin Gisslin

Styrelsen för Miljöpartiet de gröna Norrbotten 2017 

Uppdrag        Namn                                      Kontaktuppgift
Ordförande:    Annika Eriksson, Luleå           annika.eriksson@mp.se    070-3173113
Vice ordf:        Mats Dahlberg, Piteå                mats.dahlberg@mp.se      070-3986055
Kassör:            Anders Bältsjö, Kiruna             
Sekreterare:    Josefin Lassinantti, Luleå       
Ledamot:        Agneta Granström, Boden       
Ledamot:        Martin Östling, Kalix                
Ledamot:        Johan Johansson, Boden          
Ersättare:        Sanna Nilsson Ylitalo, Gällivare
Ersättare:        Gösta Eriksson, Boden
Ersättare:        Catrin Gisslin, Piteå
Ersättare:        Elias Lundberg Gripenberg, Kiruna